Teiču un Krustkalnu dabas rezervāta vasaras ekskursiju datumi

ziņa publicēta 07.07.2021
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības centra vadītāja Regīna Indriķe informē par datumiem, kuros šovasar varēs apmeklēt rezervātu dabas takas:

Teiču dabas rezervāta Sildu dabas taka:
19.jūnijs (Dagnis, tel. 26112686)
26.jūnijs (Regīna, tel. 29139677)
3.jūlijs  (Dagnis,  tel. 26112686)
16.jūlijs (Regīna, tel. 29139677)
17.jūlijs (Regīna, tel. 29139677)
24.jūlijs (Diāna, tel. 25708126)
7.augusts (Dagnis, tel. 26112686)
14.augusts (Regīna, tel. 29139677)
20.augusts (Regīna, tel. 29139677)
28.augusts (Regīna, tel. 29139677)

Šajās dienās iespējams organizēt arī Siksalas apmeklējumus (par apmeklējumu jāvienojas atsevišķi).

Krustkalnu dabas rezervāta Krākas avotu taka:
2.jūlijs (Regīna, tel. 29139677)
23.jūlijs (Regīna, tel. 29139677)
31.jūlijs (Diāna, tel. 25708126)
6.augusts (Regīna, tel. 29139677)
21.augusts (Regīna, tel. 29139677)
27.augusts(Regīna, tel. 29139677)

Uz visiem apmeklējumiem obligāta iepriekšēja pieteikšanās vismaz 3 dienas pirms apmeklējuma, pieteikties darba laikā! Piesakoties, tiks dotas norādes par tikšanās laiku un vietu.

Apmeklētāju pavadīšana notiek, nodrošinot epidemioloģiskās drošības noteikumus un ievērojot  dabas rezervāta apmeklēšanas noteikumus: vienā grupā ne vairāk kā 15 personas, 2m distancēšanās, dalībnieku  reģistrēšana (dalībnieku sarakstu glabājam 14 dienas).

Atgādinām, ka Kristakrūga skatu tornis (pie ceļa A12) un Krustkalnu skatu tornis (pie ceļa Mārciena – Ļaudona) ir brīvi pieejams apmeklētājiem jebkurā laikā. Savukārt Sildu taka, Siksala un Krākas avotu taka apmeklējamas tikai Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieka pavadībā.


Ziņu publicēja: Sanita Soma, tel. 29130437